anticipacija


anticipacija
anticipacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Išankstinis veiksmų ar įvykių suvokimas, numatymas, nuojauta. Remiantis patirtimi, žvelgiama į galutinį veiklos tikslą ar jo dalį, numatomas rezultatas, tikėtina sėkmė. Skiriant mokiniams užduotį, aptariant elgesį, mokoma numatyti veiklos ar elgesio padarinius. Moksleivis, kritiškai vertindamas savo elgesį ir mokymąsi, nujausdamas, kad blogai mokydamasis gali neįstoti į universitetą, pradeda rimčiau rengtis pamokoms. Anticipacija šiuo atveju yra dingstis rastis kryptingiems mokymosi motyvams. kilmė lot. anticipatio – išankstinis suvokimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.